Projekt

Ki-Panel är en entreprenör för specialiserade byggnader och rum inom hela värdekedjan för livsmedel. Vi skapar lösningar som är anpassade efter era behov, oavsett storlek.

Dagligvaror

Dagligvaror inkluderar produkter inom livsmedel, djurfoder och hushållsvaror.

Se projekt

Läkemedelsproduktion

Rum för läkemedelsproduktion krävs att det är designat för att uprätthålla extremt låga nivåer av partiklar, som damm, luftburna ormanismer eller avdunstningspartiklar.

Se projekt

Livsmedelproduktion

Ki-Panel utför allt från enkla leveranser av mindre kylrum till större utbyggnader inom matproduktion och förädling. Våra sandwichelement bidrar till att möta olika hygienkrav som finns inom sektorn.

Se projekt

Horeca

Horeca är en förkortning för hotell, restaurang och catering, och är en sektor av matindustrin som består av inrättningar i vilka mattjänster förbereds och serveras.

Se projekt

Logistik

Inom logistikbranschen levererar vi skräddarsydda lösningar som bidrar till att effektivisera produktion och organisation av ert varuflöde.  Våra tjänster är anpassningsbara och skräddarsys efter varje enskild kunds behov.

Se projekt

Totalentreprenad

Ki-Panel levererar skräddarsydda totallösningar. På sådana projekt fungerar vi som konsultentreprenör redan från idéfasen och under hela byggprocessen.

Se projekt