Projekt

Ki-Panel är en entreprenör för specialanpassade byggnader och rum inom hela värdekedjan för livsmedel. Vi skapar lösningar som är anpassade efter era behov, oavsett omfattning.

Dagligvaror

Dagligvaror inkluderar produkter inom livsmedel, djurfoder och hushållsvaror.

Se projekt

Läkemedelsproduktion

Rum för läkemedelsproduktion måste vara designade för att upprätthålla extremt låga nivåer av partiklar som damm, avdunstningspartiklar eller luftburna organismer.

Se projekt

Livsmedelsproduktion

Ki-Panel utför allt från enkla leveranser av mindre kylrum till större utbyggnader inom produktion och förädling av livsmedel. Våra sandwichelement bidrar till att möta branschens olika hygienkrav.

Se projekt

Horeca

Horeca är en förkortning som utläses hotell, restaurang och catering. En sektor av matindustrin som utgörs av inrättningar där mat bereds och serveras.

Se projekt

Logistik

Till logistikbranschen levererar vi lösningar som bidrar till att effektivisera produktion och organisation av varuflöden.  Våra tjänster är anpassningsbara och skräddarsys efter varje enskild kunds behov.

Se projekt

Totalentreprenad

Ki-Panel levererar skräddarsydda totallösningar. I sådana projekt fungerar vi som konsultentreprenör redan från idéfasen och under hela byggprocessen.

Se projekt