Illustration of new groceryshop for Axfood
Bild: Axfood

CASE
Case

Axfood Snabbgross

Dagligvaror
Kylrum
Frysrum

Med en marknadsandel om ca 20% är Axfood en av de ledande koncernerna inom Sveriges dagligvaruhandel. Grossistförsäljningen sker genom Axfood Snabbgross AB. Den 29:e butiken etablerades i Gävle i början av april 2022. Ki-Panel var med!

Introduktion

Under 2022 spelade Ki-Panel en avgörande roll i uppförandet av Axfood Snabbgross nya butik i Gävle, som en del av Axfoods ambition att utöka sina marknadsandelar i regionen. Denna butik, som nu har varit i drift i över ett år, fortsätter att erbjuda restaurangbranschen omfattande service med generösa öppettider och en effektiv e-handelslösning.

Omfattning

Ki-Panel ansvarade för skapandet av butikens kyl- och frysutrymmen, ett projekt som inkluderade allt från betongarbeten till installation av 1 400 m2 sandwichpaneler. Med en lång historia av framgångsrika projekt åt Axfood, inklusive 15 tidigare anläggningar, visste vi att vi kunde möta deras höga krav. Utmaningarna i detta projekt var en tät tidsram och specifika krav på kyl- och frysaggregaten för att undvika belastning på yttertaket.

Process

Projektet, som startade vecka 3 och avslutades vecka 8 under 2022, präglades av en stram tidsplan. En öppen och tydlig kommunikation med Axfood var avgörande för att identifiera och lösa eventuella problem i ett tidigt skede.

Resultat

Ett år efter öppnandet av butiken i Gävle kan vi med glädje se tillbaka på ett framgångsrikt genomfört projekt. Vårt arbete och samarbete med Axfood har även öppnat dörren för liknande projekt, som det nyligen avslutade i Varberg. Med vår erfarenhet och kompetens ser Ki-Panel fram emot fortsatt samarbete med Axfood och andra aktörer inom dagligvaruhandeln.

I sortimentet finns såväl kylda som frysta livsmedel men också kolonialvaror.
Foto: Erik Flyg

Vår relation med Axfood är solid och sådana projekt passar Ki-Panel perfekt.

Säljare, Erland Westerberg

Om du vill diskutera ett projekt, ring oss på 018-780 51 00 eller använd formuläret nedan!

Oops! Something went wrong while submitting the form.