Illustration of new groceryshop for Axfood
Bild: Axfood
CASE
Case

Axfood Snabbgross

Dagligvaror
Kylrum
Frysrum

Med en marknadsandel om ca 20% är Axfood en av de ledande koncernerna inom Sveriges dagligvaruhandel. Grossistförsäljningen sker genom Axfood Snabbgross AB som tills nyligen fanns på 28 platser i Sverige. Den 29:e butiken etablerades i Gävle i början av april 2022. Ki-Panel var med!

Introduktion

Axfood Snabbgross har som uttalat mål att öka sina marknadsandelar i Gävleområdet. Med den nya butiken erbjuder man restaurangbranschen både generösa öppettider i butiken och distribution via e-handel. I sortimentet finns såväl kylda som frysta livsmedel men också kolonialvaror.

Omfattning

Ki-Panel stod för färdigställande av butikens kyl- och frysutrymmen. Från betongarbeten via luftridåer och glaspartier till montage av 1 400 m2 sandwichpaneler. Vi har tidigare byggt ett 15-tal anläggningar åt Axfood och de vet att vi inte har några problem att möta deras högt ställda krav. I just detta fall var utmaningarna tidsfaktorn och att kyl-och frysaggregaten inte fick belasta yttertaket.

Här fanns en tydligt angiven deadline för när projektet skulle vara avslutat. Butikens öppningsdatum var fastställt långt innan vårt arbete påbörjades. Montagearbetet startade vecka 3 och var klart vecka 8.

Med en tight tidsplan är det extra viktigt med en öppen och rak dialog under resans gång. Axfood är alltid väldigt tydliga med korrekt och relevant feedback vilket vi verkligen uppskattar. På så vis fångas eventuella problem eller tveksamheter upp på ett tidigt stadium och kan åtgärdas innan någon skada skett.

Resultat

Vi tror att Axfood i gengäld gillar vårt sätt att jobba eftersom vi också fått förtroendet att genomföra motsvarande byggnation vid Snabbgrossen i Varberg. Vi vet att det även där kommer att ställas krav på en snabb och smidig byggprocess. Ki-Panels organisation är välrustad för byggnation av den här typen av anläggningar och vi ser ljust på möjligheten att även fortsättningsvis vara Axfoods förstaval i liknande sammanhang.

I sortimentet finns såväl kylda som frysta livsmedel men också kolonialvaror.
Foto: Erik Flyg

Vår relation med Axfood är solid och sådana projekt passar Ki-Panel perfekt.

Säljare, Erland Westerberg

Om du vill diskutera ett projekt, ring oss på 018-780 51 00 eller använd formuläret nedan!

Oops! Something went wrong while submitting the form.