Natrium – en ny byggnad vid Göteborgs universitet
Bild: Kanozi Arkitekter
CASE
Case

Natrium | Akademiska Hus

Frysrum
Kylrum

Det började med ett telefonsamtal för ett och ett halvt år sedan. Nu har vi mer än 1000 ritningar och i april påbörjades det praktiska arbetet.

Introduktion

Men låt oss ta det från början. I februari 2020 offentliggjordes byggstarten av Natrium – en ny byggnad vid Göteborgs universitet. Så här skrev byggherren Akademiska Hus på sin websajt:

” Genom bygget av Natrium börjar den södra delen av Medicinareberget att förtätas i syfte att skapa ett sammanhängande campus med stärkta kopplingar mellan Naturvetenskapliga fakulteten och medicinsk utbildning och forskning vid Sahlgrenska akademin.”

Omfattning

Natrium kommer att vara hem för cirka 3 000 studenter och 600 anställda vid institutionerna för biologi och miljövetenskap, kemi och molekylärbiologi, marinvetenskap och fakultetsförvaltningen.

Projektet är budgeterats till 1,8 miljarder kronor. Via Skanska fick Ki-Panel uppdraget att projektera och bygga 4 frysrum och 32 kylrum.

Vi har sedan tidigare en mycket god relation med Skanska och de känner väl till vår gedigna erfarenhet att jobba med miljöer där det ställs speciella krav, exempelvis sjukhus. Natrium byggs enligt klassificeringen Miljöbyggnad Guld vilket ställer väldigt höga krav, bland annat på material.

Dokumenterad kvalitets- och leveranssäkerhet var säkert andra faktorer som hjälpte oss att få uppdraget.

–     Totalt handlar det om ca 1 400 m2. Jämfört med traditionella kylrum blir det mer isolering och fler rostfria detaljer säger Andreas Esmyr som är säljansvarig i Göteborg. 

–     Jag ser verkligen fram mot invigningen avslutar Andreas.

 

 

Natrium – en ny byggnad vid Göteborgs universitet.
Bild: Kanozi Arkitekter

– Vi fick möjligheten att komma in i projektet på ett mycket tidigt stadium och efter ett och ett halvt år vid rit-och skrivbordet påbörjar vi nu själva byggandet i april. Planen är att vi ska vara klara strax innan jul, Natrium är tänkt att tas i bruk under 2023.

Andreas Esmyr, Säljansvarig Göteborg

Bild: Kanozi Arkitekter

Om du vill diskutera ett projekt, ring oss på 018-780 51 00 eller använd formuläret nedan!

Oops! Something went wrong while submitting the form.