Natrium – en ny byggnad vid Göteborgs universitet
Bild: Kanozi Arkitekter

CASE
Case

Natrium | Akademiska Hus

Frysrum
Kylrum

Det började med ett telefonsamtal i slutet av 2020. Mer än 1 000 ritningar senare startade projektet i april 2022.

Introduktion

Men låt oss ta det från början. I februari 2020 offentliggjordes byggstarten av Natrium – en ny byggnad vid Göteborgs universitet. Så här skrev byggherren Akademiska Hus på sin websajt:

” Genom bygget av Natrium börjar den södra delen av Medicinareberget att förtätas i syfte att skapa ett sammanhängande campus med stärkta kopplingar mellan Naturvetenskapliga fakulteten och medicinsk utbildning och forskning vid Sahlgrenska akademin.”

Omfattning

Natrium skulle bli hem för cirka 3 000 studenter och 600 anställda vid institutionerna för biologi och miljövetenskap, kemi och molekylärbiologi, marinvetenskap och fakultetsförvaltningen.

Projektet var budgeterat till 1,8 miljarder kronor. Genom Skanska fick Ki-Panel uppdraget att projektera och bygga 4 frysrum och 32 kylrum. Vi hade sedan tidigare en mycket god relation med Skanska och de kände väl till vår gedigna erfarenhet att jobba med miljöer där det ställs speciella krav, exempelvis sjukhus.

Natrium byggdes enligt klassificeringen Miljöbyggnad Guld vilket ställde väldigt höga krav, bland annat på material. Dokumenterad kvalitets- och leveranssäkerhet var säkert andra faktorer som hjälpte oss att få uppdraget. Totalt handlade det om ca 1 400 m2.

-      Jämfört med traditionella kylrum blev det mer isolering och fler rostfria detaljer, sa Andreas Esmyr som var säljansvarig i Göteborg.

Han såg verkligen fram mot invigningen.

Natrium – en ny byggnad vid Göteborgs universitet.
Bild: Kanozi Arkitekter

– Vi fick möjligheten att komma in i projektet på ett mycket tidigt stadium och efter ett och ett halvt år vid rit-och skrivbordet påbörjar vi själva byggandet i april 2022. Vi följde framstegsplanen och var klara strax innan julen 2022, Natrium skulle tas i bruk 2023.

Andreas Esmyr, Säljansvarig Göteborg

Bild: Kanozi Arkitekter

Om du vill diskutera ett projekt, ring oss på 018-780 51 00 eller använd formuläret nedan!

Oops! Something went wrong while submitting the form.