Introduktion

Ki-Panel, en del av Svalinn Group, är en skandinavisk entreprenör inom specialiserad bygg och utrymmen inom hela värdekedjan för livsmedel. Vår historia sträcker sig tillbaka till 1946 och vi räknas som en av pionjärerna inom produktion och användning av sandwichpaneler. Vi har egna panelcenter både i Norge och Sverige med unik kompetens och testutrustning, och vi vågar påstå att våra servicecenter är ledande expertisområden i Skandinavien.

Svalinn Group strävar efter säkra och etiska ramar för våra egna anställda, samarbetspartners och kunder, och vi vill ha stabila arbetsförhållanden grundade på våra värderingar.

Svalinn Group ska hålla en hög etisk standard i all vår affärsverksamhet och i alla våra inköp. Vi accepterar inte överträdelser av mänskliga rättigheter, barnarbete, slaveri, ohållbar miljöbelastning, diskriminering, korruption, samarbete kring prissättning eller ohållbara sociala förhållanden, varken hos oss själva eller på någon nivå hos våra underleverantörer. Vi söker seriösa samarbetspartners som delar våra värderingar och följer följande riktlinjer.