renrum

CASE
Case

Q-linea

Renrum
Läkemedelsindustri

Ki-Panel har monterat ett renrum åt Q-linea, ett företag som utvecklar innovativa lösningar för förbättrad diagnostik av infektionssjukdomar.

Q-linea fokuserar på att utveckla instrument och förbrukningsartiklar som gynnar patienter, vårdgivare och samhället, inklusive deras ledande produkt, ASTar®, som avsevärt påskyndar diagnosprocessen för infektionssjukdomar.

Renrum

Renrummet utformades för att minimera risken för kontaminering och bidra till en säker verksamhet. Detta inkluderade leverans och montage av väggar, tak, fönster och dörrar som uppfyller de renhetsstandarder som krävs. Dessa element är avgörande för att upprätthålla en kontrollerad miljö fri från kontaminering utifrån.

I renrum är hygien och korrekt ventilation avgörande. Våra rum hjälper till att upprätthålla ren luftkvalitet samt konstant temperatur och fuktighet, vilket är viktigt för säker hantering och tillverkning inom känsliga områden som läkemedelsproduktion.

renrum

Om du vill diskutera ett projekt, ring oss på 018-780 51 00 eller använd formuläret nedan!

Oops! Something went wrong while submitting the form.