HMS

Ki-Panel anpassar sig till de system och krav som ställs för byggbranschen. Denna bransch är komplex och behöver ofta specialiserad kunskap. Byggbranschen kännetecknas av tuffa krav på framsteg och ekonomi. Kontraktskedjan är ofta lång och omfattningen av att anställa och använda underleverantörer är stor.

Arbeidstilsynet säger att kunden måste ställa krav på säkerhet, hälsa och arbetsmiljö (SHA) och integrera SHA i projektet. När klienten har kontroll över alla aktörer som följer upp planerna kan detta resultera i:

- tydliga ansvarsområden
- sund framstegsplan som också inkluderar HSE
- informationsrutiner som följs upp
- huvudföretag som samordnar de enskilda företagens HSE-arbete
- företag med goda rutiner för att följa upp sin interna kontroll
- informationsrutiner som följs upp

Framgångsfaktorer är utbildning, information, kommunikation, motivation och utbyte av erfarenheter.