Entreprenör från start till mål

Ki-Panel anställda med logga på baksidan

“Mat är en värdefull resurs. Det är vårt jobb
att ta hand om den”

Ki-Panel är en entreprenör för specialanpassade byggnader och rum inom hela värdekedjan för livsmedel.

Vi bygger lösningar som anpassas efter era behov, oavsett omfattning.

Skräddarsydda lösningar

Oavsett behov, storlek och komplexitet skräddarsyr vi den perfekta lösningen för våra kunder. Ki-Panel hanterar allt från enkla leveranser av mindre rum till stora lagerbyggnader som kräver långt mer rådgivning och projektering. Vi levererar hela värdekedjan, från projektering, ritning och produktion, till leverans, montering och service. Detta säkrar att vi vid varje enskilt tillfälle har kontroll på våra kunders faktiska utmaningar och behov, och därmed kan vi skräddarsy lösningar så att ni får exakt det ni behöver.

Byggritningar
Ki-Panel anställda med logga på baksidan.

Totalleverans

Ki-Panels huvudfokus är att anpassa leveransen efter krav på rum, bygg och hygien, utnyttjande av utrymme och energi, samtidigt som vi alltid skräddarsyr lösningarna efter kundens behov. 

För att uppnå bästa möjliga resultat vill vi gärna vara en rådgivande entreprenör redan från idéfasen och genom hela byggprocessen. Vår erfarenhet och kunskap, samt vårt breda nätverk av samarbetspartners, gör att vi kan säkra den bästa lösningen för er – samtidigt som vi bevarar en god totalekonomi. Byggprocessen och genomförandet tryggas av våra kompetenta rådgivare, byggledare och montörer som hela tiden närvarar vid arbetsplatsen. Målet är att färdigställa en totallösning som ni med stolthet kan sätta er logotyp på.

Projekt
Aviko bygg

Se några av de projekt
vi har levererat

Se projekt

Nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad

Våra projekt utgörs av allt från renovering till nyproduktion. Från uppgradering av existerande faciliteter till påbyggnader och nybyggen. Om ert bygge redan är projekterat och ni är ute efter offert på delar av leveransen bistår vi er gärna. Våra tjänster är anpassningsbara och formas efter varje enskild kunds behov. Detta kombinerat med vår kompetens gör att vi alltid finner den bästa lösningen.

Tillbehör och reservdelar
Installation av kylrum.
No items found.