Ki-Panel anställda med logga på baksidan.

Rådgivande entreprenör

Rådgivning och skräddarsydda lösningar – vi hittar lösningen som passar dig

Oavsett behov, omfattning och komplexitet, skräddarsyr vi den perfekta lösningen för våra kunder. Ki-Panel tar på sig allt från enkla leveranser av mindre kylrum till stora lager-/logistikbyggen för livsmedelsindustrin som kräver mer rådgivning och projektering. Vi levererar hela värdekedjan från projektering, ritning och produktion, till leverans, montering och service. Detta säkrar att vi vid varje tillfälle har kontroll på faktiska behov och utmaningar, och kan leverera skräddarsydda lösningar anpassade till varje enskild kund.

Byggritningar.

Erfarenhet och expertis

Ki-Panel är en totalleverantör som sedan 1947 har specialiserat sig på att bygga och montera effektiva, robusta och funktionella lösningar. Vi är landets äldsta och mest erfarna kyl- och frysrumsbyggare, och känner väl till kunders krav och behov inom kyla, isolering och hygien. Detta gör att vi, i tillägg till att vara leverantör, kan vara en sparringpartner och vägledare. Vår erfarenhet i att lösa utmaningar för våra kunder gör att vi känner till de flesta problemen och stötestenarna i branschen. Detta ger oss en unik kompetens som skapar ett mervärde för kunden.

citat ikon

Ki-Panel har bred erfarenhet inom entreprenörskap, och våra erfarna medarbetare ansvarar för att varje projekt är skräddarsytt och anpassat efter dina behov.

Mikael Eriksson, VD

Metod och process

En bra och effektiv process är ett framgångsrecept för ett lyckat slutresultat. Byggprocessen omfattar alla faser i ett byggprojekt – från idé, behovsspecifikation, konceptutveckling och bearbetning, till detaljprojektering och utförande. För bästa möjliga resultat vill vi vara en rådgivande entreprenör redan från idéfasen genom hela byggprocessen. Vår erfarenhet och kunskap, samt vårt breda nätverk av samarbetspartners, garanterar rätt lösning samtidigt som vi bevarar en god totalekonomi.

Byggritningar.

Egendom- och projektutveckling

Ki-Panel kan bistå med exempelvis införskaffande av lämplig tomtmark och byggnation av fastigheter för senare uthyrning.

Ki-Panel anställda med logga på baksidan.

Om du vill diskutera ett projekt, ring oss på 018-780 51 00 eller använd formuläret nedan!

Oops! Something went wrong while submitting the form.