Totalentreprenör

Ki-Panel anställda med logga på baksidan

“Mat är en värdefull resurs. Det är vårt jobb
att ta hand om den”

Ki-Panel är en komplett leverantör av färdiga stommar för byggnader med sandwichpaneler.

Vi bygger lösningar som anpassas efter era behov, oavsett omfattning, och tar ansvar for hela projektet, från planering och design till utförande och färdigställande.

Aviko bygg

Se några av de projekt
vi har levererat

Se projekt

Nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad

Våra projekt utgörs av allt från renovering till nyproduktion. Från uppgradering av existerande faciliteter till påbyggnader och nybyggen. Om ert bygge redan är projekterat och ni är ute efter offert på delar av leveransen bistår vi er gärna. Våra tjänster är anpassningsbara och formas efter varje enskild kunds behov. Detta kombinerat med vår kompetens gör att vi alltid finner den bästa lösningen.

Tillbehör och reservdelar
Installation av kylrum.
No items found.