Byggritningar

July 1, 2021

Totalentreprenör för livsmedelsindustrin

Ki-Panels position som ledande leverantör av paneler för kyl- och frysrum är oomtvistad men långt ifrån alla känner till att vi gärna tar helhetsgrepp om byggprojekt som innefattar tempererade utrymmen. Edvin Peciulis, chef för Ki-Panels avdelning Totalentreprenad, berättar mer.

Vad kan ingå in en totalentreprenad som drivs av Ki-Panel?

Edvin Peciulis, Ki-Panel
Avdelingchef Totalentreprenad, Edvin Peciulis
T: 070-944 99 99
edvinas.peciulis@kipanel.se

-        Om vi som exempel tar en byggnation av ett fristående kyl- och fryslager så kan vi åta oss att genomföra och/eller att samordna allt från markarbeten via husbygge till installationer. Vi har naturligtvis inte all kompetens i huset men desto skickligare underleverantörer och samarbetspartners.

Så här projekterar och bygger vi kyl och fryslager

Vilka fördelar har kunden av att låta Ki-Panel ta hand om hela projektet?

-        Vi är väldigt duktiga på att anpassa oss och projekten till kundens behov. Där ingår att alltid optimera funktion och ekonomi genom materialval, val av underentreprenörer, att hålla tidplaner etc. Vi lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla en väl fungerande arbetsmiljö och kvalitetskontroll är lika självklar som efterfrågad.

Vid vilket skede i projektet är det lämpligt att ”släppa in” er?

-        Egentligen så tidigt som möjligt. Eftersom vi besitter lång erfarenhet och stor kunskap finns ingen anledning att vänta. Tid är ju en viktig faktor som också påverkar det ekonomiska..

Ge en kort bild av hur arbetsgången kan se ut.

-        Kunden har ju identifierat ett behov men kanske inte riktigt vilken lösning som är optimal. Här gäller det ju att både se till nuet och att snegla in i kristallkulan. Där är vi definitivt ett bra bollplank!

När vi känner att vi har en bra bild av behovet drar vi oss tillbaka på kammaren och tar fram förslag och prisbild. Tillsammans med kunden jobbar vi sedan fram underlag för ritningar, konstruktion, bygglov, materialval, teknisk utrustning m.m. Erforderliga handlingar upprättas och så småningom kan vi starta upp det praktiska arbetet.  

Sedan är det bara för kunden att vänta på att få nyckeln. I princip…

Se våra projekt här

Anställd med Ki-panel logotyp på baksidan
Ki-Panel - Totalentreprenör för livsmedelsindustrin

Hur går jag tillväga för att diskutera en totalentreprenad med er?

Kontakta oss per telefon eller via hemsidan. Vi finns här för dig!