Kylrum med Ki-Panel anställda

August 1, 2021

Så här projekterar och bygger vi kyllager och fryslager

Inom livsmedelsindustri- och hantering är kyla A och O. Efterfrågan på kylutrymmen och frysutrymmen ökar kontinuerligt och det blir alltmer viktigt att kunna skapa och vidhålla en obruten kylkedja. Ki-Panel är en av branschens största och mest kompetenta aktörer. Erland Westerberg, säljare på Ki-Panel, berättar gärna om vad vi kan erbjuda.

Vad ska man tänka på när man har behov av ett utrymme med kyla?

 

Erland Westerberg, Ki-Panel
Säljare, Erland Westerberg
T: 0709-44 99 88
erland.westerberg@kipanel.se

-        Först och främst ska man tänka över vilka varor som ska förvaras och vilka temperaturkrav som gäller. Vi ser till att välja rätt byggmaterial till rätt syfte. Där livsmedel ska hanteras är det viktigt att använda paneler med livsmedelssäker plåt med egenskaper anpassade till verksamheten.

Självfallet är panelernas isoleringsförmåga central och Ki-Panel använder uteslutande sandwichpaneler med kärna av PIR-skum. De isolerar bäst relativt tjockleken och har brandklassning B-s1, d0.

Det är också viktigt att välja rätt golv. Om belastningen kommer att vara hög kan det vara betong som gäller, annars fungerar oftast panel bra här också. Om golvet utgör tak för ett annat utrymme måste man dock ta hänsyn till risken för kondens, annars finns risk för kostsamma fukt- och mögelskador. Här hjälper vi våra kunder att göra rätt!

Om väggar, tak och golv har rätt egenskaper har vi kommit långt. Men ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Dörrar och portar är mycket viktigare än vad många tror. Energiläckaget och temperaturvariationen kan bli stor om man inte väljer rätt, särskilt om kyl-/frysrummet ligger inuti en befintlig byggnad med värme.

Ki-Panels utbud omfattar allt från enkla små svängdörrar till stora elektriska skjutdörrar. Vi erbjuder också snabb service om något skulle gå fel. Det händer oftare än man tror att en truck ”gafflar” på fel ställe…

Läs om våra projekt här

 illustration foto Ica Maxi
Projekterar, tillverkar och monterar kyl- och frysrum till alla inom livsmedelshantering

Vad kan Ki-Panel hjälpa till med förutom att leverera och montera paneler?

 

-        Om du står i begrepp att bygga någon form för matförvaring, oavsett om det är produktionslokal, avfallsrum, kylrum, kyllager, frysrum eller fryslager så är det en god idé att konsultera oss tidigt i processen. Det kan spara både tid och pengar. Vi agerar gärna bollplank och hjälper till med att definiera behov och lösning. Rent praktiskt kan vi faktiskt erbjuda oss att leverera ett nyckelfärdigt lager inklusive komplett kylinstallation. Klart att använda!

Vi har lång erfarenhet och är extremt noga med att uppnå bästa möjliga funktion samtidigt som vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar.
 

Det är tryggt att bygga med Ki-Panel, avslutar Erland.

Visste du att Ki-Panel också utför totalentreprenad?