Ett CleanRoom, eller renrum, är ett rum eller en anläggning som vanligtvis används iförbindelse till specialiserad industriell produktion eller vetenskapligforskning.
Case

Renrum

Ett renrum kan till exempel användas vid produktion av farmaceutiska produkter. Det som karaktäriserar ett Clean Room är att det är designat för att upprätthålla extremt låga nivåer av partiklar som damm, luftburna organismer eller avdunstningspartiklar.  

Det ställs höga krav på material när man ska bygga ett Clean Room. Speciella belysningsarmaturer, väggar, utrustning och andra material används för att minimera bildandet av luftburna partiklar.   

Då materialet som används vid konstruktionen av ett renrum inte får skapa några partiklar, föredras monolitisk epoxy- eller polyuretanbeläggning, buffrat rostfritt stål eller pulverlackerad sandwichpanel och takpanel i milt stål. Hörn, såsom vägg till vägg, golv till vägg eller tak till vägg, undviks genom att skapa en yta, och alla skarvar förseglas med epoxyförsegling för att undvika avlagringar eller partikelbildning.

Ki-Panels produkter och lösningar lämpar sig även inom andra användningsområden.


Clean Room är designat för att upprätthålla extremt låga nivåer av partiklar som damm, luftburna organismer eller avdunstningspartiklar.
citat ikon

 Exempel Clean Room.

Om du vill diskutera ett projekt, ring oss på 018-780 51 00 eller använd formuläret nedan!

Oops! Something went wrong while submitting the form.