Bild av transportör hos HelloFresh
Bild: HelloFresh

Säg hello till HelloFresh

Ki-Panel säger hello again till HelloFresh! Matkassar med hemleverans har slagit stort i Sverige. En av de framstående aktörerna är HelloFresh som har vuxit i rasande fart. Deras första anläggning färdigställdes i Bjuv 2019, närmare bestämt i Findus gamla lokaler. Ki-Panel byggde kyl- och frysutrymmen som vi sedan fick bygga ut redan året därpå. Och året därpå igen.

HelloFresh har sedan dess återigen vuxit ur kostymen och nu byggs en helt ny fabrik i Foodhills. En rejäl sådan med en total yta av ca 25 000 kvm! Även den här gången fick Ki-Panel förtroendet att ta en aktiv del i projektet.

Snabba ryck

Tom Sjöholm, säljare vid vårt kontor i Helsingborg, berättar mer:

–      För vår del handlade det om byggnation av produktionslokal med skiljeväggar och tillhörande kyl- och frysrum, totalt ca 9 500 kvm panel.

–      Ett spännande projekt, inte minst med tanke på den extremt korta byggtiden. För att eliminera köldbryggor krävdes speciella takanslutningar där väggarna gick igenom yttertaket! En liten utmaning i sig. Produktionsfasen började v 28 och avslutades v 40 så det var snabba ryck!

Vilken var din roll i projektet?

–      Initialt som säljare men jag har även varit engagerad i genomförandet. Då främst som support till vår projektledare Baran Doganay som drivit projektet tillsammans med vår arbetsledare Tomasz Tomaszewski.

Bild: Hello Fresh

Rådgivande entreprenör

-      Ki-Panel kom inredan i projekteringsstadiet som rådgivare till arkitekterna. Vi gjorde också budgetkalkyler för flera tänkbara layouter. Det känns alltid bra att delta i projekteringen, då kan många fallgropar undvikas. Särskilt när det finns en uttalat snäv tidplan.

-      Glädjande nog har vår beställare PEAB vid ett flertal tillfällen uttryckt stor belåtenhet med Ki-Panels engagemang i, och genomförande av, projektet. Vi tackar såklart för berömmet och jag själv vill gärna framhålla Baran och Tomas som jobbat stenhårt för att hålla tidplanen med bibehållen kvalitet och ekonomi.

Och det lyckades de med!