Ki-Panel uppgraderar containerflottan

Kyl- och fryscontainrar är perfekta val för dig som har tillfälliga behov av att förvara exempelvis matvaror under tempererade förhållanden.

Anpassas efter dina specifika behov

Våra containrar passar bra vid högsäsong eller vid ombyggnationer av restauranger eller livsmedelsbutiker. Alternativt kan de anpassas efter dina specifika behov, beroende på ditt val!


Ki-Panels kylcontainrar och fryscontainrar

Ledande aktör

Det är Ki-Panel som är en av Sveriges ledande aktörer inom branschen och erbjuder uthyrning av containrar i olika storlekar. Just nu befinner vi oss i en expansiv fas och utökar vår containerflotta med 15 nya enheter som kombinerar kyl- och frysfunktioner.

Våra nya containrar är utrustade med energieffektiva, lättservade kylaggregat och har bättre isolering i väggarna, golven och taken vilket ger bättre u-värden.

Dessutom har vi anpassat yttermåtten bättre för lastfordon "typ Schenker" och minskat totalvikten vilket leder till bättre ekonomi och lägre miljöpåverkan vid längre transporter.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information om våra kylcontainrar och frysecontainrar kan du ringa:

018-780 51 00

eller skicka ett mail till

info@kipanel.se

Stay cool! ❄️