ki-panel logo

Ki-Panel har en ny profil

Den första januari 2021 ble Ki-Panels profil och webbplats uppgraderad. Vi sammanför det svenska företaget med dess norska systerföretag under samma profil och identitet och har som mål att bli förstahandsvalet inom skandinavisk livsmedelsindustri.

Ki-Panel kommer att vara en del av Svalinn Group som är en företagskoncern med fokus på livsmedelsindustri, med företag i både Sverige och Norge. Nu stärks samarbetet över nationsgränsen och vi kommer att arbeta tätt tillsammans för att bli förstahandsvalet inom skandinavisk livsmedelsindustri.

VD Ki-Panel, Tarjei Hegland
Därför behöver vi en ny gemensam identitet och ett nytt namn i Norge. Det stärker vår konkurrenskraft, säger Ki-Panels och tillika Svalinns VD, Tarjei Hegland.
Vi ska bli förstahandsvalet för alla som förvarar mat. Vår kompetens inom skräddarsydda lösningar där man prioriterar hygien, matsäkerhet och hållbarhet kommer att vara vår styrka även i framtiden. Vår erfarenhet vilar på den verksamhet vi har bedrivit sedan 1947, och för de flesta av våra anställda har fokuset på kunder och förvaring av mat blivit en livsstil. I kylda byggnader med höga hygienkrav måste man säkerställa ett gott utförande och då krävs erfaret fackfolk, säger Hegland.
Med en ny gemensam profil uppdaterar och förnyar vi oss och det hjälper oss att kommunicera vårt utbud ännu tydligare. Vi är ett rådgivande företag och skapar mest mervärde när vi engageras tidigt i planeringsfasen, oavsett om projektet är stort eller litet, avslutar Ki-PanelsVD, Tarjei Hegland.

Ny logotyp och webbplats

 Ki-panels divisionsansvarige, Per Johansson, är mycket positiv till den nya logotypen och webbplatsen;

Ki-Panel divisionsansvarige, Per Johansson
Vi anser att tiden är mogen för en uppgradering av vår profil och ser positivt på att binda ihop våra två varumärken, Ki-Panel och Svalinn, tätare än tidigare. Vårt mål är att tydligare kommunicera våra tjänster till marknaden och att bli förstahandsvalet inom skandinavisk livsmedelsindustri. Vi gläder oss över att kunna presentera det nya Ki-Panel för våra kunder och ser fram emot att vidareutveckla vårrelation till företagskoncernens norska del.

Vision, mål och värderingar

 Den vision som Ki-panel ska sträva efter är att vara bäst före, under och efter, och vårt mål är att vi bygger hållbarhet. Vi kommer att fortsätta att fokusera på de råvaror vi bygger för, på att upprätthålla goda relationer och att se till att våra leveranser är gedigna, hållbara och skapar värde.

Lång historia

Vår historia sträcker sig ända till 1947. Profilbytet har planerats under lång tid och våra kunder och samarbetspartners har kunnat se att Ki-Panel på senare tid har varit ”A Svalinn Company”. Tiden är inne för att operera under ny logga, med egna anställda i Skandinavien. Ki-Panel kommer att ägas av de anställda och av Svalinn Group, som också äger Svalinn Installation och Svalinn i Norge.