Ki-Panel elektrifierar fordonsflottan

Ki-Panel har startat processen med att fasa ut den fossila fordonsflottan med ett långsiktigt mål om nollutsläpp.

I Ki-Panel är vi redan väl på väg att ersätta vår fossila fordonsflotta med elektriska och laddhybridbilar.

Ki-Panels långsiktiga mål är att ha nollutsläpp från hela vår fordonsflotta och bidra till att bli ett lågutsläppssamhälle.

VD Ki-Panel, Mikael Eriksson

Det börjar hos oss själva

Ki-Panel har ambitionen att vara en hållbar och miljövänlig entreprenör.

-      Vi bygger för dem som hanterar mat, där hygien, livsmedelssäkerhet och hållbar energianvändning är viktiga faktorer. Ki-Panel vill visa att vi satsar på miljövänliga lösningar och att vi bidrar till det gemensamma samhällsansvaret att begränsa klimatutsläppen, säger Mikael Eriksson, VD på Ki-Panel.

-      Flera beräkningar visar att det kommer att vara svårt att uppnå klimatpolitiska mål utan att satsa på miljöteknik. Elektrifiering är det mest miljö- och kostnadseffektiva sättet att nå ett lågutsläppssamhälle.

En växande trend

Under 2022 stod elbilar för 33 procent av nybilsregistreringarna i Sverige att jämföra med 19,1 procent för 2021. Andelen laddbara fordon utgör nu 10% av den totala personbilsflottan i Sverige. Detta markerar en betydande ökning inom elektrifieringen av fordonssektorn och visar på det ökande intresset och antalet laddbara alternativ på vägarna

-      Det är glädjande att se den ökande andelen laddbara fordon i Sverige. Som en företagsledare är jag stolt över att Ki-Panel är engagerade i att främja hållbara alternativ inom fordonssektorn. Vår satsning på elektrifiering av vår egen fordonsflotta är en del av vår långsiktiga strategi för att minska vår påverkan på miljön och bidra till en mer hållbar framtid. Vi fortsätter att arbeta aktivt mot att öka andelen laddbara fordon inom vår verksamhet och hoppas kunna vara en förebild för andra företag inom branschen, säger Eriksson.

En del av lösningen

Byggsektorn har accelererat för att uppnå FN:s hållbarhetsmål fram till 2025.

Ki-Panel strävar efter att vara en del av den framtida byggsektorn genom anpassning till nya miljökriterier och noll- och lågutsläppslösningar.

Byggsektorn står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp och ska halvera sina utsläpp till år 2030. För att lyckas krävs omfattande omställning inom bygg- och anläggningsföretag.

Många av dessa åtgärder kommer att ha en betydande påverkan på vår bransch, och Ki-Panel strävar efter att vara en del av byggsektorns framtid.