Ki-Panel har fått förtroendet att leverera fasadpanel till det nya fryslagret.

April 1, 2021

Återuppbyggnaden av Polarbröd

Polarbröds anläggning i Älvsbyn drabbades hårt av en omfattande brand 2020. Produktionen återupptas nu i en ny byggnad och Ki-Panel har fått förtroendet att leverera fasadpanel till det nya fryslagret

Ökar satsningen på ny fabrik

Polarbröd logga

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Det moderna företaget har vuxit från ett litet familjebageri till att
bli Sveriges tredje största producent av matbröd.
2019 omsatte Polarbrödkoncernen 1 334 miljoner kronor med hjälp av sina 331 anställda.

Den 23 augusti 2020 utbröt en förödande brand i bageriet i Älvsbyn – Polarbröds hjärta. Bageriet gick
inte att rädda men Polarbröd är fast beslutna att
förbli i Älvsbyn och har redan påbörjat resan till ett
nytt bageri i världsklass.

Ki-Panel som underleverantör

Ki-Panel har fått förtroendet att leverera fasadpanel till det nya fryslagret. Här talar vi om rejäla dimensioner, byggnaden mäter 73 x 23 meter med en invändig takhöjd om 12 meter. Den totala innervolymen överskrider 20 000 kbm. Fasadpanelen är brandklassad enligt EI60.

Vi ser fram emot att projektet startar i maj månad.