April 1, 2021

Återuppbyggnaden av Polarbröd

Polarbröds anläggning i Älvsbyn drabbades hårt av en omfattande brand 2020. Produktionen återupptas nu i en ny byggnad och Ki-Panel har fått förtroendet att leverera fasadpanel till det nya fryslagret

Ökar satsningen på ny fabrik

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Det moderna företaget har vuxit från ett litet familjebageri till att
bli Sveriges tredje största producent av matbröd.
2019 omsatte Polarbrödskoncernen 1334 miljoner kronor med hjälp av sina 331 anställda.

Den 23 augusti 2020 utbröt en förödande brand i bageriet i Älvsbyn – Polarbröds hjärta. Bageriet gick
inte att rädda men Polarbröd är fast beslutna att
förbli i Älvsbyn och har redan påbörjat resan till ett
nytt bageri i världsklass.

Ki-Panel som underleverantör

Ki-Panel har fått förtroendet att leverera fasadpanel till det nya fryslagret. Här talar vi om rejäla dimensioner, byggnaden harmåtten 73 x 23 meter med en invändig takhöjd om 12 meter. Den totala inner volymen överskrider 20 000 kbm. Fasadpanelen är brandklassad enligt EI60.

Vi ser fram emot att projektet startar i majmånad.