Anställd i Ki panel framför kylrum

December 17, 2021

"Jag har stark tro på framtiden!"

Ki-Panel önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi fick en pratstund med VD Mikael Eriksson som ser väldigt positivt på företagets framtida utveckling.

Mikael Eriksson tillträdde som Country manager 1/2 2021.


Året är snart till ända, hur har det varit?

Mikael Eriksson, Ki-Panel
VD, Mikael Eriksson

 

–     Det har varit lärorikt, spännande och stimulerande! Som alla andra har vi naturligtvis påverkats av pandemin. Det har till och från varit svårt att få tag i råmaterial i rätt tid och till rätt kostnad. Vi har ändå varit starka i och med att vi har egna lager.

–     Pandemin satte dock käppar i hjulet på andra vis. Som nytillträdd chef vill man ju gärna samla hela organisationen och personligen presentera sig på ett bra vis. Så blev det inte riktigt, att resa till Helsingborg och Göteborg gick ju inte för sig. Digitala möten i all ära men för det här ändamålet kändes det inte så bra. Jag kan förhoppningsvis ta igen skadan framöver.

 

Har pandemin även påverkat affärsmöjligheterna?

 

–     Ja, på lite olika vis. Restaurangbranschen påverkades ju väldigt negativt men vi fick kompensation exempelvis genom behov av kylutrymmen för vaccin. Produktion och distribution av livsmedel har också varit en för oss stark sektor.

–     Totalt sett har 2021 varit ett bra år vad gäller genomförda projekt etc.

 

Några andra händelser värda att nämna?

 

–     Absolut. Vi har under året gjort betydande investeringar i teknik och affärssystem. Men även nyrekrytering av personal. Som alla vet stöter man alltid på problem när man ska migrera frå nett system till ett annat. Så även vi. Men jag törs hävda att vi nu står desto starkare på många plan. Vi har byggt en stabil plattform för framtiden.

–     När det gäller personalen har vi också satsat på utbildning inom flera plan och områden. Arbetsmiljöarbete är ett av dem.

 

Den som tittar på kipanel.se kan se att du hunnit byta titel?

 

–     Ja, det stämmer. Sedan oktober är jag VD. Jag känner för och tror starkt på Ki-Panels framtid och hoppas att så småningom, likt många andra av de anställda, kunna förvärva en bit av företaget.

 

Om du tittar i kristallkulan, hur ser det ut 2022?

 

–     Jag tror på fortsatt tillväxt. Vi har en god, för att inte säga osedvanligt god, orderstock för att vara vid den här tiden på året.

–     Tack vare våra nyrekryteringar har vi också skaffat oss kapacitet för att öka volymerna framgent. Det känns väldigt bra!

 

Till sist, har du något annat du vill framföra till Ki-Panels kunder och samarbetspartners?

–     Givetvis!

–     Jag vill passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Varm julhälsning från Ki-Panel.